باکس پالت پلاستیکی

باکس پالت پلاستیکی : باکس پالت پلاستیکی در واقع پالت پلاستیکی میباشد که دیواره ای پلاستیکی بسیار مقاوم  دوره آنرا احاطه کرده است.زمانی که محصولات ما در حجم های کوچک و تعداد زیاد میباشد برای عدم جا به جایی محصولات و سلامتی بیشتر محصولات از باکس پالت پلاستیکی استفاده میکنیم. باکس پالت پلاستیکی برای مصارف گوناگونی استفاده میشود و انواع مختلفی دارد. باکس پالت پلاستیکی که دارای هواکش هستن بیشتر برای جا به جایی و نگهداری موادی همچون میوه ها و... استفاده میشوند که نیاز به جا به جایی هوا و اکسیژن دارند.تمامی باکس پالت های تولید شده توسط ما از بهترین مواد و جدیدترین دستگاه ها و روش ها , تولید شده است.

1مجموع 9 محصول
1مجموع 9 محصول