- 09122999380>>>> ,
02155310625 -
02155054374

استرچ

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

                               استرچ

تولید فیلم استرچ (سلفون) پالت بند صنعتی صنایع 

بسته بندی مادر با شفافیت کشسانی و مقاومت عالی 

توضیحات