- 09122999380 <02155310625 -
02155054374

سطل پلاستیکی برنج

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

سطل پلاستیکی خانگی  تولید و ساخت سطل 5 کیلویی برنج

4 لیتر 

6لیتر 

10 لیتر 

20 لیتر 

توضیحات