- 09122999380>>>> ,
02155310625 -
02155054374

سلفون BOPP

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

               سلفون BOPP

لفاف های بسته بندی انواع صنایع غذایی ,دارویی 

صنعتی پوشاک بصورت شفاف متالایز صدفی

توضیحات