- 09122999380>>>> ,
02155310625 -
02155054374

نایلون

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

                               نایلون

تولید انواع فیلم های پلی اتیلن سبک و سنگین

        نایلون جهت مصارف کیه صنایع 

 

توضیحات