نایلون عریض کشاورزی

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

نایلون عریض گشاورزی 

با uv

بدون uv

توضیحات