نایلون عریض گلخانه ای

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

نایلون عریض گلخانه 

توضیحات